Notices

AGM Notice 2080-5-29 to 2080-6-27

शिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने सम्बन्धमा 2080-5-20 to 2080-5-29

शिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने सम्बन्धमा 2080-5-20 to 2080-5-29

Office Holiday 2080-5-13 to 2080-5-14

लेखा परिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना 2080-5-12 to 2080-5-19

मिति २०८० साउन ३२ गते बिहीबार चेष्टा साप्ताहिकमा प्रकाशित ऋण भुक्तानी गर्ने सम्बन्धी ३५ दिने अत्यन्त जरुरी सूचना । 2080-4-32 to 2080-6-5

Stationery Quotation 2080-4-28 to 2080-5-7

Discount Notice 2080-4-17 to 2080-6-15

Mulyankarta Suchikrit 2080-4-7 to 2080-4-15

Security Guard 2080-4-7 to 2080-4-17

Lilami Suchana 2080-4-7 to 2080-4-15

15 Dine Suchana 2080-3-5 to 2080-4-4

Dhito Lilami 2080-3-5 to 2080-4-4

Financial Status 2080-2-4 to 2080-2-32

Vacancy Result Published 2079-12-12 to 2079-12-17

Shortlist Notice 2079-12-8 to 2079-12-10

Shortlist Notice 2079-12-8 to 2079-12-10

Financial Status 2079-12-7 to 2080-1-2

Shortlist 2079-11-30 to 2079-12-6

Holi 2079-11-21 to 2079-11-22

Holi 2079-11-21 to 2079-11-22

Job Vacancy Notice 2079-11-11 to 2079-11-26

Holiday 2079-11-5 to 2079-11-7

Calender Prinitng 2079-10-26 to 2079-11-5

Calender Prinitng 2079-10-17 to 2079-10-23

Office Notice 2079-9-29 to 2079-10-1

Notice 2079-9-20 to 2079-10-6

Office Holiday 2079-8-1 to 2079-8-5

Office Close Notice 2079-7-23 to 2079-7-27

Office Close Notice 2079-7-23 to 2079-7-26

Office Close Notice 2079-7-25 to 2079-7-26

Internal Auditor Notice 2079-7-13 to 2079-7-21

Office Time Change 2079-7-14 to 2079-9-29

Financial Status 2080-6-7 to 2081-7-9